Ααβόρα

Ιπποκράτους 180 (ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι)

Τηλ.: 210-6462253, 210-6423271

Εισ.: € 8,00. Φοιτ.- παιδ. € 6,00. DOLBY SR. A/C

Το πρόγραμμα για
σήμερα
: